An scéala is déanaí

Freagrachtaí

  • tacaíocht a thabhairt do ranna beartais an Choimisiúin
  • aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a bhaineann leis an tsochaí agus modhanna nua, uirlisí nua agus caighdeáin nua a fhorbairt
  • saineolas praiticiúil a roinnt le Ballstáit an Aontais, le pobal na heolaíochta agus le comhpháirtithe idirnáisiúnta
  • tacaíocht a thabhairt don infheistíocht agus don nuálaíocht faoin gclár Fís 2020
  • taighde a mhaoiníonn Euratom a dhéanamh ar shábháilteacht núicléach agus slándáil núicléach

 

Cuireann JRC leis na gnéithe seo de 10 dtosaíocht pholaitiúla an Choimisiúin:

Pleananna agus tuarascálacha

Clár oibre an Choimisiúin – forléargas ar a bhfuil le baint amach ag an institiúid ar fad sa bhliain reatha

An plean straitéiseach – department strategy, objectives for 2020-2024

An plean bainistíochta – réamhaisnéis i leith aschuir, ghníomhaíochtaí, agus acmhainní na roinne sa bhliain reatha

An tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí – a méid a bhain an roinn amach agus na hacmhainní a úsáideadh le linn na bliana roimhe seo

Ceannaireacht agus eagraíocht

ÍoslódáilPDF - 957.9 KB

Teagmháil