Vastuualueet

  • tukea komission pääosastojen työskentelyä
  • käsitellä keskeisiä yhteiskunnallisia haasteita ja kehittää uusia menetelmiä, välineitä ja standardeja
  • jakaa osaamista EU-maiden, tiedeyhteisön ja kansainvälisten kumppanien kanssa
  • tukea innovointiin tehtäviä investointeja Horisontti 2020 -ohjelman puitteissa
  • tehdä Euratom-rahoitteista ydinturvallisuuteen liittyvää tutkimusta

 

Yhteinen tutkimuskeskus edistää komission poliittisia painopisteitä seuraavilla aloilla:

Suunnitelmat ja kertomukset

Komission työohjelma – komission tavoitteena olevat vuotuiset työsuoritteet

Strateginen suunnitelma – department strategy, objectives for 2020-2024

Toimintasuunnitelma – yksikön ennakoidut vuotuiset tulokset, toimet ja resurssit

Vuotuinen toimintakertomus – yksikön edellisvuoden aikana toteuttamat toimet ja käyttämät resurssit

Johto ja organisaatio

LataaPDF - 957.9 KB

Yhteydenotot