Ülesanded

  • Toetab komisjoni poliitikaosakondi
  • Püüab lahendada peamisi sotsiaalseid probleeme uute meetodite, vahendite ja standardite väljatöötamise abil
  • Jagab oskusteavet ELi liikmesriikide, teadusringkondade ja rahvusvaheliste partneritega
  • Toetab investeerimist innovatsiooni programmi „Horisont 2020“ raames
  • Korraldab Euratomi rahastatavaid teadusuuringuid tuumaohutuse ja -julgeoleku valdkonnas

 

Komisjoni 10 poliitilisest prioriteedist annab Teadusuuringute Ühiskeskus oma panuse järgmistesse:

Kavad ja aruanded

Komisjoni tööprogramm – ülevaade komisjoni-ülestest eesmärkidest jooksval aastal

Strateegiline kava – üksuse strateegia ja eesmärgid ajavahemikuks 2016–2020

Majandamiskava – üksuse prognoositavad tulemused, tegevus ja ressursid jooksval aastal

Iga-aastane tegevusaruanne – üksuse saavutused ja kasutatud ressursid eelmisel aastal

Juhtkond ja struktuur

Laadi allaPDF - 2.8 MB

Kontaktandmed