Ansvarsområder

  • støtte Kommissionens politiske afdelinger
  • tage fat om vigtige samfundsmæssige udfordringer og udvikle nye metoder, værktøjer og standarder
  • dele viden med EU-landene, det videnskabelige samfund og internationale partnere
  • støtte investeringer i innovation under Horisont 2020-programmet
  • udføre Euratom-finansieret forskning i nuklear sikkerhed

 

Ud af Kommissionens 10 politiske prioriteter bidrager JRC til:

Planer og rapporter

Kommissionens arbejdsprogram – oversigt over resultatmålene for alle institutioner for indeværende år

Strategisk plan – afdelingens strategi og mål for perioden 2016-2020

Ledelsesplan – detaljerede målsætninger, opgaver og ressourcer for indeværende år

Årlig aktivitetsrapport – afdelingens resultater og anvendte ressourcer i det foregående år

Ledelse og organisation

Kontakt