Úkoly

  • napomáhat činnosti jednotlivých útvarů Komise
  • řešit hlavní společenské výzvy za pomocí vývoje nových metod, nástrojů a norem
  • sdílet know-how s členskými státy EU, vědeckou obcí a mezinárodními partnery
  • podporovat investice do inovací v rámci programu Horizont 2020
  • provádět výzkum v oblasti jaderné bezpečnosti a zabezpečení

 

Z 10 politických priorit Komise přispívá Společné výzkumné středisko k těmto prioritám:

Plány a zprávy

Pracovní program Komise – přehled plánovaných výstupů Komise za daný rok

Strategický plán – strategie útvaru, cíle na období 2016–2020

Plán řízení – předpokládané výstupy útvaru, jeho aktivity a zdroje na daný rok

Výroční zpráva o činnosti – dosažené výsledky útvaru, zdroje čerpané během minulého roku

Vedení a organizace

Kontakt