Aktuellt

Ansvarsområden

  • Tillhandahålla tolktjänster åt kommissionen, Europeiska rådet, Regionkommittén, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Europeiska investeringsbanken samt byråer och kontor i EU-länderna.
  • Boka kommissionens mötesrum och se till att möten och konferenser på flera språk förlöper problemfritt.
  • Ge råd när konferensanläggningar med utrustning för simultantolkning ska byggas eller renoveras.
  • Bidra till att förverkliga kommissionens strategi för flerspråkighet.
  • Samarbeta med partner från länder utanför EU för att utbyta erfarenheter och bästa praxis för tolkning.

Planer och rapporter

Kommissionens arbetsprogram – kommissionens allmänna mål för innevarande år

Strategisk plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Förvaltningsplan – avdelningens förväntade resultat och planerade initiativ och resurser för innevarande år

Årlig verksamhetsrapport – avdelningens resultat och använda resurser föregående år

Ledning och organisation

Ladda nerPDF - 354 KB

Kontakt