Aktualności

Zakres obowiązków

  • usługi z zakresu tłumaczenia ustnego dla Komisji, Rady Europejskiej, Rady UE, Komitetu Regionów, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz agencji i biur w krajach UE
  • przydzielanie sal konferencyjnych i pomoc w organizacji wielojęzycznych zebrań i konferencji
  • udzielanie porad na temat budowy i renowacji obiektów konferencyjnych wyposażonych w sprzęt do tłumaczeń symultanicznych
  • pomoc we wdrażaniu realizowanej przez Komisję strategii wielojęzyczności
  • współpraca z partnerami z krajów nienależących do UE w celu rozpowszechniania specjalistycznej wiedzy w dziedzinie tłumaczenia ustnego i najlepszych praktyk w poszczególnych obszarach tematycznych

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Plan strategiczny – strategia departamentu, cele na lata 2016–2020

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Kierownictwo i organizacja

PobierzPDF - 535.3 KB

Kontakt