Nieuws

Bevoegdheden

  • zorgt voor tolken voor de Commissie, de Europese Raad, de Raad van de EU, het Comité van de Regio's, het Europees Economisch en Sociaal Comité, de Europese Investeringsbank en de agentschappen en bureaus in de lidstaten
  • verdeelt de vergaderruimten van de Commissie en ondersteunt meertalige vergaderingen en conferenties
  • geeft advies bij de bouw en renovatie van conferentiezalen met uitrusting voor simultaan tolken
  • helpt de Commissie bij de uitvoering van haar meertaligheidsstrategie
  • brengt partners uit niet-EU-landen bijeen om expertise op het vlak van tolken uit te wisselen en goede praktijken door te geven

Plannen en verslagen

Werkprogramma van de Commissie – overzicht van alle taken voor dit jaar

Strategisch plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Beheersplan – doelstellingen, werkzaamheden en middelen van dit departement voor het lopende jaar

Jaarverslag – resultaten en gebruikte middelen van dit departement in het voorbije jaar

Leiding en organisatie

DownloadenPDF - 354 KB

Contact