L-aktar reċenti

Responsabbiltajiet

  • jipprovdi s-servizzi ta' interpretazzjoni għall-Kummissjoni, il-Kunsill Ewropew, il-Kunsill tal-UE, il-Kumitat tar-Reġjuni, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, il-Bank Ewropew tal-Investiment kif ukoll l-aġenziji u l-uffiċċji f'pajjiżi tal-UE
  • jalloka l-kmamar tal-laqgħat tal-Kummissjoni u jipprovdi appoġġ għal-laqgħat u l-konferenzi multilingwi
  • jagħti parir dwar il-kostruzzjoni u l-innovazzjoni ta' faċilitajiet għall-konferenzi b'istallazzjonijiet għall-interpretazzjoni simultanja
  • jgħin biex l-istrateġija multilingwi tal-Kummissjoni titqiegħed fil-prattika
  • ilaqqa’ flimkien sħab minn pajjiżi mhux fl-UE biex jaqsmu l-għarfien espert fil-qasam tal-interpretazzjoni u jgħaddu l-aħjar prattiki fl-oqsma rispettivi tagħhom

Pjanijiet u rapporti

Programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni – ħarsa ġenerali lejn ir-riżultati mal-istituzzjonijiet kollha għas-sena kurrenti

Pjan strateġiku – strateġija tad-dipartiment, objettivi għall-2016-2020

Pjan ta’ maniġment – riżultati tad-dipartiment imbassra, attivitajiet, riżorsi għas-sena kurrenti

Rapport ta’ attività annwali – kisbiet tad-dipartiment, riżorsi użati matul is-sena preċedenti

Tmexxija u organizzazzjoni

IddawnlowdjaPDF - 517.4 KB

Kuntatt