Jaunumi

Atbildība

  • Nodrošināt mutiskās tulkošanas pakalpojumus Komisijai, Eiropadomei, ES Padomei, Reģionu komitejai, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Eiropas Investīciju bankai, kā arī aģentūrām un birojiem ES dalībvalstīs.
  • Piešķirt Komisijas telpas sanāksmēm un nodrošināt atbalstu sanāksmēm un konferencēm, kas notiek vairākās valodās.
  • Sniegt padomus par tādu konferenču telpu celtniecību un remontu, kurās ir sinhronās tulkošanas iekārtas.
  • Palīdzēt praksē īstenot Komisijas daudzvalodības stratēģiju.
  • Apvienot partnerus no ārpussavienības valstīm, lai tie dalītos zināšanās mutiskās tulkošanas jomā un nodotu tālāk labu praksi attiecīgajās nozarēs.

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma – pārskats par rezultātiem, ko iestāde plāno sasniegt šajā gadā

Stratēģiskais plāns – department strategy, objectives for 2020-2024

Vadības plāns – pašreizējam gadam paredzētie dažādu dienestu rezultāti, darbības un resursi

Gada darbības pārskats – dažādu dienestu sasniegumi un resursu izmantojums iepriekšējā gadā

Vadība un organizācija

LejupielādētPDF - 341.6 KB

Kontakti