Naujausia

Atsakomybės sritys

  • Direktoratas teikia vertimo žodžiu paslaugas Komisijai, Europos Vadovų Tarybai, ES Tarybai, Regionų komitetui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, Europos investicijų bankui, agentūroms ir biurams ES šalyse
  • Skiria Komisijos posėdžių sales ir teikia paramą per susitikimus ir konferencijas, kuriuose kalbama įvairiomis kalbomis
  • Pataria, kaip įrengti ir kaip renovuoti konferencijų patalpas, kuriose naudojama sinchroninio vertimo įranga
  • Padeda praktiškai įgyvendinti Komisijos daugiakalbystės strategiją
  • Suburia partnerius iš ES nepriklausančių šalių dalytis vertimo žodžiu srities žiniomis ir savo sričių geriausia patirtimi

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Strateginis planas – department strategy, objectives for 2020-2024

Valdymo planas – numatomi padalinio darbo rezultatai, veikla ir ištekliai einamaisiais metais

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

Vadovybė ir organizacinė struktūra

ParsisiųsdintiPDF - 565.3 KB

Kontaktiniai duomenys