An scéala is déanaí

Freagrachtaí

  • seirbhísí ateangaireachta a chur ar fáil don Choimisiún, don Chomhairle Eorpach, do Chomhairle an Aontais Eorpaigh, do Choiste na Réigiún, do Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, don Bhanc Eorpach Infheistíochta agus do ghníomhaireachtaí agus oifigí sna Ballstáit
  • seomraí cruinnithe de chuid an Choimisiúin a shannadh agus tacaíocht a chur ar fáil le linn cruinnithe agus comhdhálacha ilteangacha
  • comhairle a thabhairt maidir le tógáil agus athchóiriú saoráidí comhdhála ina bhfuil suiteálacha ateangaireachta comhuainí
  • cuidiú a thabhairt straitéis ilteangachais an Choimisiúin a chur i bhfeidhm
  • comhpháirtithe ó thíortha nach Ballstáit iad a thabhairt le chéile chun saineolas i réimse na hateangaireachta a roinnt agus chun dea-chleachtais óna réimsí féin a thabhairt uathu

Pleananna agus tuarascálacha

Clár oibre an Choimisiúin – forléargas ar a bhfuil le baint amach ag an institiúid ar fad sa bhliain reatha

An plean straitéiseach – department strategy, objectives for 2020-2024

An plean bainistíochta – réamhaisnéis i leith aschuir, ghníomhaíochtaí, agus acmhainní na roinne sa bhliain reatha

An tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí – a méid a bhain an roinn amach agus na hacmhainní a úsáideadh le linn na bliana roimhe seo

Ceannaireacht agus eagraíocht

ÍoslódáilPDF - 565.3 KB

Teagmháil