Ajankohtaista

Vastuualueet

  • tarjoaa tulkkauspalveluja komissiolle, Eurooppa-neuvostolle, EU:n neuvostolle, alueiden komitealle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, Euroopan investointipankille ja EU-maissa toimiville EU:n virastoille ja laitoksille
  • huolehtii komission kokoustilojen varauksista ja järjestää kielipalvelut monikielisiin kokouksiin ja konferensseihin
  • antaa neuvoja simultaanitulkkauslaitteistoja ja -koppeja sisältävien konferenssitilojen rakentamisessa tai remontoinnissa
  • edistää komission monikielisyysstrategian toteuttamista käytännössä
  • tekee EU:n ulkopuolisten maiden tulkkausalan toimijoiden kanssa yhteistyötä, jonka avulla jaetaan alan osaamista ja hyviä toimintamalleja

Suunnitelmat ja kertomukset

Komission työohjelma – komission tavoitteena olevat vuotuiset työsuoritteet

Strateginen suunnitelma – yksikön strategia ja tavoitteet vuosiksi 2016–2020

Toimintasuunnitelma – yksikön ennakoidut vuotuiset tulokset, toimet ja resurssit

Vuotuinen toimintakertomus – yksikön edellisvuoden aikana toteuttamat toimet ja käyttämät resurssit

Johto ja organisaatio

LataaPDF - 516 KB

Yhteydenotot