Viimati lisatud

Ülesanded

  • Pakkuda suulise tõlke teenust komisjonile, Euroopa Ülemkogule, Euroopa Liidu Nõukogule, Regioonide Komiteele, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Euroopa Investeerimispangale ning ametitele ja esindustele ELi liikmesriikides.
  • Eraldada komisjoni koosolekuruume ning võimaldada mitmekeelsete koosolekute ja konverentside korraldamist.
  • Anda nõu konverentsiruumide ehitamiseks ja renoveerimiseks, mille juurde kuuluvad sünkroontõlke jaoks vajalikud vahendid.
  • Aidata ellu viia komisjoni mitmekeelsuse strateegiat.
  • Viia omavahel kokku partnerid ELi mittekuuluvatest riikidest, et jagada suulise tõlke valdkonna eksperditeadmisi ning parimaid tavasid.

Kavad ja aruanded

Komisjoni tööprogramm – ülevaade komisjoni-ülestest eesmärkidest jooksval aastal

Strateegiline kava – department strategy, objectives for 2020-2024

Majandamiskava – üksuse prognoositavad tulemused, tegevus ja ressursid jooksval aastal

Iga-aastane tegevusaruanne – üksuse saavutused ja kasutatud ressursid eelmisel aastal

Majandamiskava üksikasjalike eesmärkide, meetmete ja ressurssidega

Tegevusaruanne saavutuste, algatuste ja aasta jooksul kasutatud ressursside kohta

Juhtkond ja struktuur

Laadi allaPDF - 402.5 KB

Kontaktandmed