Новости

Отговорности

  • осигурява устни преводи за Комисията, Европейския съвет, Съвета на ЕС, Комитета на регионите, Европейския икономически и социален комитет, Европейската инвестиционна банка, както и за агенциите и службите на ЕС в държавите от Съюза
  • предоставя конферентни зали на Комисията и помощ при многоезични заседания и конференции
  • дава съвети при строежа и обновяването на конферентни зали със съоръжения за симултанен превод
  • помага за прилагането на стратегията на Комисията за многоезичие на практика
  • събира партньори от страни извън ЕС, за да обменят опит в сферата на устния превод и добри практики в съответните области

Планове и доклади

Работна програма на Комисията – преглед на резултатите, които институцията иска да постигне през настоящата година

Стратегически план – стратегия на ведомството с цели за 2016 – 2020 г

План за управление – предвидени резултати, дейности и ресурси на ведомството за настоящата година

Годишен доклад за дейността – постижения на ведомството и използвани ресурси през предходната година

Ръководство и организация

СвалиPDF - 506.9 KB

Контакт