Σχεδιασμός συνεδριακών κέντρων

Η Γενική Διεύθυνση Διερμηνείας ανταλλάσσει τακτικά τεχνογνωσία με αρχιτέκτονες, μηχανικούς, καθώς και εταιρείες κατασκευής δημόσιων και ιδιωτικών αιθουσών συνεδριάσεων και συνεδριακών κέντρων.

Η ειδική ομάδα μας μεριμνά ώστε όλες οι αίθουσες συνεδριάσεων όπου οι διερμηνείς μας καλούνται να εργαστούν, εντός και εκτός Ευρώπης, να πληρούν τα σχετικά πρότυπα ISO και τις προδιαγραφές μας. 

Η υπηρεσία διερμηνείας παρέχει συμβουλές γενικής φύσεως για τις αίθουσες συνεδριάσεων, και ιδίως για το πώς πρέπει να εφαρμόζονται τα διεθνή πρότυπα στην πράξη. Μπορεί επίσης να παρέχει συμβουλές για την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών όπως οι εικονικές πλατφόρμες συνεδριάσεων με διερμηνεία σε υφιστάμενες αίθουσες συνεδριάσεων.

Καμπίνες διερμηνείας

Η Ομάδα Τεχνικής Συμμόρφωσης επιδιώκει την ενίσχυση των προτύπων που εξασφαλίζουν άριστες συνθήκες εργασίας για τους διερμηνείς καθώς και διερμηνεία υψηλού επιπέδου για τους συμμετέχοντες.

Οι θάλαμοι διερμηνείας πρέπει να διαθέτουν ηχομόνωση, κλιματισμό, καλό φωτισμό και εργονομικά καθίσματα. Επιπλέον, οι διερμηνείς πρέπει να μπορούν να βλέπουν καθαρά όλους τους συμμετέχοντες.

Πρότυπα ISO έχουν θεσπιστεί για τις μόνιμες και κινητές καμπίνες διερμηνείας καθώς και για τον εξοπλισμό συνεδριάσεων και διερμηνείας:

  • ISO 2603:2016 - Ταυτόχρονη διερμηνεία - Μόνιμες καμπίνες - Απαιτήσεις 
  • ISO 4043:2016 - Ταυτόχρονη διερμηνεία - Κινητές καμπίνες - Απαιτήσεις 
  • ISO 20108:2017 - Ταυτόχρονη διερμηνεία – Ποιότητα και μετάδοση οπτικοακουστικών σημάτων – Απαιτήσεις
  • ISO 20109:2016 - Ταυτόχρονη διερμηνεία - Εξοπλισμός - Απαιτήσεις
  • ISO 22259:2019 - Συστήματα συνεδρίων - Εξοπλισμός - Απαιτήσεις

Επικοινωνία

Επικεφαλής ομάδας - Τεχνική συμμόρφωση

Τηλέφωνο
Ταχυδρομική διεύθυνση
Directorate General for Interpretation
European Commission
Office VM 18 - 02/024
1049 Brussels
Βέλγιο

Έγγραφα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 262.3 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 247.8 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 285.8 KB
Τμήματα