Проектиране на зали за конференции

ГД „Устни преводи“ редовно обменя опит с архитекти, строители и организатори на проекти за изграждане на обществени и частни зали за конференции или конгресни центрове.

Нашият екип от специалисти проверява дали всички заседателни зали в Европа и извън нея, където работят нашите устни преводачи, отговарят на съответните ISO стандарти и нашите спецификации. 

Може да се обърнете към ГД „Устни преводи“ за съвет относно заседателни зали, по-специално за това как да прилагате на практика международните стандарти. Оттам могат да ви посъветват и как да интегрирате нови технологии, например платформи за виртуални заседания с устен превод, в условията на съществуващите заседателни зали.

Кабини за устен превод

Екипът за техническо съответствие работи за укрепване на стандартите, които гарантират отлични условия на работа за устните преводачи и допринасят за това да се предостави на участниците устен превод с най-високо качество.

Кабините за устен превод трябва да бъдат звукоизолирани, климатизирани, добре осветени, оборудвани с ергономични столове и да дават възможност на преводача да вижда пряко и изцяло всички делегати.

Съществуват утвърдени ISO стандарти за постоянните и временните кабини за устен превод, както и за конферентно оборудване и оборудване за устни преводи:

  • ISO 2603:2016 — Симултанен превод — постоянни кабини — изисквания 
  • ISO 4043:2016 — Симултанен превод — мобилни кабини — изисквания 
  • ISO 20108:2017 — Симултанен превод — качество и предаване на звук и изображение — изисквания
  • ISO 20109:2016 — Симултанен превод — оборудване — изисквания
  • ISO 22259:2019 — Конферентни системи — оборудване — изисквания

За контакт

Ръководител на екип за техническо съответствие

Телефонен номер
Пощенски адрес
Directorate General for Interpretation
European Commission
Office VM 18 - 02/024
1049 Brussels
Белгия

Документи

СвалиPDF - 401 KB
СвалиPDF - 247.8 KB
СвалиPDF - 285.8 KB