Programy studiów w dziedzinie tłumaczeń ustnych

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych wspiera programy studiów w dziedzinie tłumaczeń ustnych realizowane w UE i w krajach kandydujących, ale nie tylko. Współpracuje ona również z krajami spoza UE. Celem międzynarodowych programów jest budowanie zdolności w zakresie tłumaczeń ustnych oraz zacieśnianie współpracy między partnerami.

Chiny

Europejsko-chiński program szkolenia tłumaczy ustnych (EUCITP) od 30 lat oferuje młodym chińskim urzędnikom możliwość udziału w wewnętrznych szkoleniach w zakresie tłumaczenia konferencyjnego. Po stronie chińskiej podmiotem prowadzącym i koordynującym program jest ministerstwo handlu
(MOFCOM). Komisja współpracuje również z chińskimi uniwersytetami, które kształcą tłumaczy ustnych: Shanghai International Studies UniversityUniversity of International Business and Economics w Pekinie.

Makau

Dzięki programowi szkoleniowemu realizowanemu w Specjalnym Regionie Administracyjnym Makau wzrosła liczba wykwalifikowanych tłumaczy ustnych obsługujących dwujęzyczną administrację publiczną (języki: portugalski i kantoński/mandaryński). W programie współpracy uczestniczy również Macao Polytechnic Institute

Kraje Afryki

Celem panafrykańskiego konsorcjum na rzecz studiów magisterskich w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych (PAMCIT) jest promowanie tych dziedzin studiów w Afryce. Sekretariat PAMCIT-u ma swoją siedzibę w stolicy Kenii, Nairobi (w biurze ONZ). W programie uczestniczą następujące uczelnie wyższe, wchodzące w skład sieci centrów doskonałości:

Centre for Translation and Interpretation at the University of Nairobi, Kenia

Universidade Pedagogica, Maputo, Mozambik 

Advanced School of Translators and Interpreters (ASTI) University of Buéa

University of Ghana

l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, Senegal

PAMCIT – wideo i oficjalna strona internetowa 

Kuba

Pierwsza inicjatywa z zakresu współpracy w dziedzinie tłumaczeń konferencyjnych między UE a Kubą została zapoczątkowana w 2017 r. Głównym partnerem po stronie kubańskiej jest Equipo de Servicios de Traductores e Intérpretes (ESTI) w ministerstwie spraw zagranicznych. Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych organizuje również szkolenia dla wykładowców i przyjmuje kubańskich stażystów na praktyki z tłumaczenia konferencyjnego.

Rosja

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych współpracuje z dwoma rosyjskimi uniwersytetami: Herzen State University (St. Petersburg School of Interpretation and Translation) i Astrakhan State University

Organizacje międzynarodowe

International Annual Meeting on Language Arrangements, Documentation and Publications (IAMLADP) to międzynarodowe forum, które zostało powołane do życia z inicjatywy ONZ. Umożliwia ono szefom służb językowych i konferencyjnych organizacji międzynarodowych dyskusję, wymianę doświadczeń i rozpowszechnianie sprawdzonych rozwiązań. 

 

Aktualności

Departamenty