Studies over het tolken

Het directoraat-generaal Tolken ondersteunt niet alleen studies met betrekking tot tolken in EU-landen en kandidaat-lidstaten, maar werkt ook samen met landen buiten de EU. Internationale programma’s steunen capaciteitsopbouw op het gebied van het token en dragen bij tot samenwerking en wederzijds begrip.

China

35 jaar geleden is een opleidingsprogramma voor tolken EU-China (EUCITP) van start gegaan. Het verzorgt de interne opleiding van jonge Chinese ambtenaren tot conferentietolk. Aan Chinese zijde wordt het programma geleid en gecoördineerd door het ministerie van Handel (MOFCOM). Er zijn ook contacten met universiteiten in China die tolken opleiden, zoals de Shanghai International Studies University.

Macau

Dankzij een opleidingsprogramma in samenwerking met de Speciale Administratieve Regio Macau is het aantal gediplomeerde tolken in het tweetalig openbaar bestuur (Portugees en Kantonees/Mandarijn) nu veel hoger dan in 2006.

DG Tolken werkt ook samen met het Polytechnisch Instituut van Macau, bijvoorbeeld door pedagogische ondersteuning te verlenen bij de masteropleiding tolken en de cursussen voor tolkdocenten.

Afrika

Het Pan-African Masters Consortium in Interpretation and Translation (PAMCIT 2015-2019) stimuleert de ontwikkeling van opleidingen tot conferentietolk en vertaler in Afrika in samenwerking met het kantoor van de Verenigde Naties in Nairobi, Kenia (UNON). Hoewel het programma in 2019 formeel is afgelopen, blijft DG Tolken pedagogische ondersteuning verlenen in de vorm van virtuele lessen voor deelnemende universiteiten:

Centre for Translation and Interpretation van de Universiteit van Nairobi, Kenia

Universidade Pedagogica, Maputo, Mozambique 

Advanced School of Translators and Interpreters (ASTI), Universiteit van Buea

University of Ghana

Université Gaston Berger van Saint-Louis, Senegal

Meer weten over PAMCIT? Bekijk onze video en de officiële website. 

Cuba

In 2017 hebben de EU en Cuba samen het initiatief genomen tot een project voor capaciteitsopbouw op het gebied van vertolking. De belangrijkste Cubaanse partner is het Equipo de Servicios de Traductores e Intérpretes (ESTI) van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het directoraat-generaal Tolken helpt bij de opleiding van tolkdocenten, geeft virtuele lessen en verzorgt stages voor Cubaanse tolken in opleiding.

Rusland

DG Tolken werkt bij de opleiding van conferentietolken samen met twee Russische universiteiten door technische en pedagogische ondersteuning te bieden. Beide universiteiten, de Staatsuniversiteit Herzen (School voor tolken en vertalers van Sint-Petersburg) en de Staatsuniversiteit Astrachan, nemen regelmatig deel aan opleidingsseminars voor tolkdocenten en aan studiebezoeken. Ook de Taalkundige Staatsuniversiteit van Moskou (MSLU) neemt deel aan bepaalde activiteiten, zoals studiebezoeken en virtuele lessen.

Mongolië

In 2021 organiseert DG Tolken in Brussel een tolkenopleiding voor deelnemers uit Mongolië. Het doel is de capaciteit van professionele freelancetolken in Mongolië te vergroten. Het is de tweede cursus in zijn soort. De eerste werd in 2015 georganiseerd ter voorbereiding van de ASEM-top in Mongolië.

Internationale organisaties

Op de Internationale Jaarvergadering over taalafspraken, documentatie en publicaties (IAMLADP), ingesteld door de Verenigde Naties, komen hoofden van de taal- en conferentiediensten van internationale organisaties en conferenties bijeen om kwesties van gemeenschappelijk belang te bespreken, ervaringen uit te wisselen en voorstellen te doen voor optimale werkwijzen. 

De jaarvergadering 2019 werd op 27-29 mei 2019 in Brussel georganiseerd door de EU-instellingen (het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie, de Europese Commissie en het Hof van Justitie van de Europese Unie).

DownloadenPDF - 76.8 KB
DownloadenPDF - 273.6 KB

Nieuws

Afdelingen