Suulise tõlke alased uuringud

Suulise tõlke peadirektoraat toetab suulise tõlke alaseid uuringuid nii ELis ja kandidaatriikides kui ka ELi mittekuuluvates riikides. Rahvusvahelised programmid edendavad suulise tõlke alase suutlikkuse suurendamist ning aitavad tihendada koostööd ja suurendada ühist mõistmist.

Hiina

ELi ja Hiina ühine suuliste tõlkide koolitusprogramm (EUCITP) loodi 35 aastat tagasi ning selle raames pakutakse noortele Hiina ametnikele konverentsitõlkealaseid majasiseseid koolitusi. Programmi juhtministeerium ja peakoordinaator Hiinas on kaubandusministeerium (MOFCOM). Programmil on kontakte ka Hiina ülikoolidega, kus õpetatakse suulist tõlget, näiteks Shanghai Rahvusvahelise Õppe Ülikool.

Macau

Macau erihalduspiirkonnaga koostöös korraldatav koolitusprogramm, mis aitab alates 2006. aastast suurendada kvalifitseeritud suuliste tõlkide arvu piirkonna kakskeelsetes (portugali ja hiina keelsetes) avalikes asutustes.

Suulise tõlke peadirektoraat teeb koostööd ka Macau Polütehnilise Instituudiga, pakkudes sealhulgas pedagoogilist abi nende konverentsitõlke magistriprogrammi raames, samuti ka koolitajatele mõeldud kursusi.

Aafrika riigid

Üleaafrikalise suulise ja kirjaliku tõlke magistriõppe konsortsiumi (PAMCIT 2015–2019) eesmärk on edendada Aafrikas konverentsi- ja kirjaliku tõlke koolitusi koostöös ÜRO Nairobi (Keenia) bürooga (UNON). Kuigi programm lõppes ametlikult 2019. aastal, jätkab suulise tõlke peadirektoraat osalevatele ülikoolidele pedagoogilise abi andmist virtuaalsete kursuste vormis.

Nairobi Ülikooli kirjaliku ja suulise tõlke keskus (Keenia)

Maputo Pedagoogikaülikool (Mosambiik) 

Buea Ülikooli edasijõudnud suuliste ja kirjalike tõlkide kool (ASTI)

Ghana Ülikool

Saint-Louis’i Gaston Bergeri Ülikool (Senegal)

Lisateave konsortsiumi kohta: video ja ametlik veebisait 

Kuuba

Esimene ELi ja Kuuba ühine algatus sai alguse 2017. aastal ning selle eesmärk on suuliste tõlke alase suutlikkuse suurendamine. Algatuse peamine Kuuba partner on Kuuba välisministeeriumi suulise ja kirjaliku tõlke teenuste talitus (ESTI). Suulise tõlke peadirektoraat pakub koolitusi koolituste korraldajatele, virtuaalseid kursusi ning võtab suulise tõlke koolituskursustele osalema ka Kuuba praktikante.

Venemaa

Suulise tõlke peadirektoraat teeb konverentsitõlkide koolituse valdkonnas koostööd kahe Venemaa ülikooliga, andes tehnilist ja pedagoogilist abi. Need kaks partnerülikooli osalevad korrapäraselt ka koolitajatele mõeldud koolitustel, seminaridel ja õppekülastustel: Herzeni Riigiülikool (Peterburi suulise ja kirjaliku tõlke kool) ja Astrahani Riigiülikool. Ka Moskva riiklik keeleülikool (MSLU) osaleb teatavates tegevustes, näiteks õppekülastustel ja virtuaalsetel kursustel.

Mongoolia

2021. aastal korraldab suulise tõlke peadirektoraat Mongooliast pärit osalejatele Brüsselis suulise tõlke kursuse. Üldine eesmärk on suurendada Mongooliast pärit vabakutseliste suuliste tõlkide suutlikkust suulise tõlke valdkonnas. See kursus on järjekorras juba teine omalaadne. Esimene korraldati 2015. aastal Aasia-Euroopa tippkohtumise ettevalmistuste raames.

Rahvusvahelised organisatsioonid

Iga-aastaste rahvusvaheliste keelealast korraldust, dokumenteerimist ja väljaandeid käsitlevate kohtumiste (IAMLADP) korraldamise algatas ÜRO ning kohtumised annavad rahvusvaheliste organisatsioonide keele- ja konverentsiteenuste üksuste juhtidele võimaluse vahetada kogemusi ja teha kindlaks parimaid tavasid. 

2019. aasta kohtumise (27.–29. mai 2019, Brüssel) üheks korraldajaks oli ka EL (Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon ja Euroopa Liidu Kohus).

Laadi allaPDF - 74 KB
Laadi allaPDF - 273.6 KB

Viimati lisatud