Tolkning och översättning

Många tror att tolkning och översättning är samma sak. Skillnaden är att tolkar återger det som någon säger, medan översättare arbetar med det skrivna ordet.

Typer av tolkning

Kommissionens konferenstolkar arbetar på många olika sätt:

Konsekutivtolkning
Tolken återger det som sägs när talaren är färdig, normalt med hjälp av anteckningar.

Simultantolkning
Tolken återger det som sägs samtidigt som talaren pratar med hjälp av särskild utrustning (t.ex. bås, hörlurar och mikrofon).

Viskningstolkning
Tolken befinner sig mitt bland mötesdeltagarna och simultantolkar genom att viska direkt i någons öra.

Terminologi

 • Aktivt språk: Det språk som tolken normalt tolkar till (dvs. modersmålet).
 • Passivt språk: Det språk som tolken normalt tolkar från. 
 • Begränsad språktäckning: Tolkning erbjuds men inte från alla officiella språk.
 • Symmetrisk språktäckning: Mötesdeltagarna kan tala och få tolkning till samma språk.
 • Asymmetrisk språktäckning: Mötesdeltagarna kan tala på flera språk men tolkning erbjuds bara till ett fåtal.
 • Teckenspråkstolkning: Teckenspråkstolken tolkar mellan ett talat språk och ett teckenspråk eller mellan två teckenspråk.
 • Returtolkning: Tolken tolkar från sitt modersmål till ett andra aktivt språk.
 • Cheval (tolkning till två språk): Tolken arbetar i två olika bås, dvs. tolkar till två språk, på ett och samma möte.
 • Relätolkning: Relätolkning kallas också indirekt tolkning och är tolkning mellan två språk via ett tredje språk.
  Exempel: Finska tolkas först till franska och sedan till slovakiska av olika tolkar.
Avdelningar