Tolken en vertalen

Vertalen wordt vaak verward met tolken. Het verschil is dat tolken met het gesproken woord werken, terwijl vertalers zich bezighouden met geschreven teksten.

Verschillende tolktechnieken

Conferentietolken kan op verschillende gebeuren, die bij de Commissie ook allemaal worden gebruikt:

Consecutief tolken
Bij consecutief tolken begint de tolk pas nadat de spreker is uitgesproken, veelal op basis van een paar notities.

Simultaan tolken
Bij simultaan tolken vertaalt de tolk terwijl de spreker nog aan het woord is, meestal met behulp van bijzondere apparatuur (zoals een tolkencabine, hoofdtelefoon en microfoon).

Retour tolken
Tolken vanuit de moedertaal naar een andere taal die de tolk beheerst

Cheval
Een tolk die bij een en dezelfde vergadering vanuit twee cabines werkt en dus naar twee talen tolkt.

Fluistertolken
Bij fluistertolken zit of staat de tolk vlakbij de deelnemers en fluistert hij hun rechtstreeks in het oor.

Tolken in gebarentaal
Tolken in gebarentaal, d.w.z. in gebaren die doven of slechthorenden begrijpen.

Relaistolken
Dit wordt soms ook wel indirect tolken genoemd. De tolk vertaalt vanuit een taal die hij niet begrijpt via een andere taal, waarin het gesprokene eerst door een andere tolk wordt vertaald.
Voorbeeld: vanuit het Fins in het Slovaaks tolken via het Frans

Terminologie

  • Actieve taal: de taal waarin de tolk tolkt
  • Passieve taal: de taal waaruit de tolk tolkt 
  • Beperkt regime: wanneer er niet vanuit alle officiële talen wordt getolkt
  • Symmetrisch regime: wanneer de deelnemers kunnen spreken en luisteren naar de vertolking in dezelfde talen
  • Asymmetrisch regime: wanneer alle deelnemers in hun moedertaal kunnen spreken, maar er niet ook naar al deze talen wordt getolkt
Afdelingen