Pristojnosti

Področja, za katera je pristojen Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja, sta prej pokrivala Generalni direktorat za notranji trg (DG MARKT) in Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo (DG ENTR).

Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja pripravlja in izvaja politiko Evropske komisije na področju:

Med 10 političnimi prednostnimi nalogami Evropske komisije Generalni direktorat za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja prispeva k naslednjim:

Načrti in poročila

Delovni program Komisije – pregled rezultatov dela institucije v tekočem letu

Strateški načrt – strateški načrt službe, cilji za obdobje 2016–2020

Načrt upravljanja – predvidena realizacija, dejavnosti, viri za tekoče leto

Letno poročilo o dejavnostih – dosežki službe, viri, uporabljeni v predhodnem letu

Vodstvo in organiziranost

PrenesiPDF - 2.3 MB

Kontakt