Úlohy

Úlohy GR GROW v minulosti vykonávalo Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh (GR MARKT) a Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel (GR ENTR).

GR GROW vypracováva a uskutočňuje politiky Komisie v týchto oblastiach:

Plány a správy

Pracovný program Komisie – prehľad plánovaných výsledkov Komisie na daný rok

Strategický plán – department strategy, objectives for 2020-2024

Plán riadenia – plánované výstupy, činnosti a zdroje útvaru na daný rok

Výročná správa o činnosti – úspechy a použité prostriedky útvaru za predchádzajúci rok

Vedenie a organizácia

StiahnuťPDF - 539.8 KB

Kontaktné údaje