Úlohy

Úlohy GR GROW v minulosti vykonávalo Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh (GR MARKT) a Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel (GR ENTR).

GR GROW vypracováva a uskutočňuje politiky Komisie v týchto oblastiach:

10 politických priorít Komisie prispieva Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP (GR GROW) k týmto cieľom:

Plány a správy

Pracovný program Komisie – prehľad plánovaných výsledkov Komisie na daný rok

Strategický plán – stratégia a ciele útvaru na roky 2016 – 2020

Plán riadenia – plánované výstupy, činnosti a zdroje útvaru na daný rok

Výročná správa o činnosti – úspechy a použité prostriedky útvaru za predchádzajúci rok

Vedenie a organizácia

StiahnuťPDF - 1.2 MB

Kontaktné údaje