Responsabilități

DG GROW a preluat atribuțiile care le reveneau anterior Direcției Generale Piața Internă (DG MARKT) și Direcției Generale Întreprinderi și Industrie (DG ENTR).

DG GROW elaborează și pune în aplicare politicile Comisiei în materie de:

Din lista celor 10 priorități de politică ale Comisiei, DG GROW contribuie la:

Planuri și rapoarte

Programul de lucru al Comisiei – obiectivele și activitățile planificate la nivelul întregii instituții pentru anul curent

Planul strategic al departamentului – strategia și obiectivele pentru perioada 2016-2020

Planul de management al departamentului – resursele, activitățile și rezultatele preconizate pentru anul curent

Raportul de activitate al departamentului – realizări și resursele utilizate în anul precedent

Conducere și organizare

DescarcăPDF - 2.4 MB

Contact