Bevoegdheden

De taken van DG GROW waren voorheen verdeeld over het directoraat-generaal voor de interne markt (DG MARKT) en dat voor ondernemingen en industrie (DG ENTR).

DG GROW zorgt voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid inzake:

Plannen en verslagen

Werkprogramma van de Commissie – overzicht van alle taken voor dit jaar

Strategisch plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Beheersplan – doelstellingen, werkzaamheden en middelen van dit departement voor het lopende jaar

Jaarverslag – resultaten en gebruikte middelen van dit departement in het voorbije jaar

Leiding en organisatie

DownloadenPDF - 629.4 KB

Contact