Responsabbiltajiet

Ir-responsabbiltajiet tad-DĠ GROW kienu qabel koperti mid-Direttorat Ġenerali għas-Suq Intern (DĠ MARKT) u d-Direttorat Ġenerali għall-Intrapriża u l-Industrija (DĠ ENTR).

DĠ GROW jiżviluppa u jwettaq il-politiki tal-Kummissjoni dwar:

Mill-10 prijoritajiet politiċi tal-Kummissjoni, id-DĠ GROW jikkontribwixxi għal:

Pjanijiet u rapporti

Programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni – ħarsa ġenerali lejn ir-riżultati mal-istituzzjonijiet kollha għas-sena kurrenti

Pjan strateġiku – strateġija tad-dipartiment, objettivi għall-2016-2020

Pjan ta’ maniġment – riżultati tad-dipartiment imbassra, attivitajiet, riżorsi għas-sena kurrenti

Rapport ta’ attività annwali – kisbiet tad-dipartiment, riżorsi użati matul is-sena preċedenti

 

 

Tmexxija u organizzazzjoni

IddawnlowdjaPDF - 2.3 MB

Kuntatt