Atbildība

Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāta (GROW ĢD) pienākumus iepriekš veica Iekšējā tirgus ģenerāldirektorāts (MARKT ĢD) un Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts (ENTR ĢD).

Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts izstrādā un īsteno Komisijas politiku šādās jomās:

No Komisijas 10 politiskajām prioritātēm Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts palīdz īstenot šīs:

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma – pārskats par rezultātiem, ko iestāde plāno sasniegt šajā gadā

Stratēģiskais plāns – dažādu dienestu stratēģija un mērķi 2016.–2020. gadam

Vadības plāns – pašreizējam gadam paredzētie dažādu dienestu rezultāti, darbības un resursi

Gada darbības pārskats – dažādu dienestu sasniegumi un resursu izmantojums iepriekšējā gadā

Vadība un organizācija

LejupielādētPDF - 1.2 MB

Kontakti