Atsakomybės sritys

Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ GD užduotys anksčiau buvo Vidaus rinkos ir paslaugų generalinio direktorato (MARKT) ir Įmonių ir pramonės generalinio direktorato (ENTR) kompetencija.

Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ GD rengia ir vykdo tokių sričių Komisijos politiką:

Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ GD padeda įgyvendinti šiuos iš Komisijos 10 politinių prioritetų:

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Strateginis planas – department strategy, objectives for 2020-2024

Valdymo planas – numatomi padalinio darbo rezultatai, veikla ir ištekliai einamaisiais metais

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

Vadovybė ir organizacinė struktūra

ParsisiųsdintiPDF - 176.1 KB

Kontaktiniai duomenys