Freagrachtaí

Is ar an Ard-Stiúrthóireacht um an Margadh Inmheánach (AS MARKT) agus ar Ard-Stiúrthóireacht na Fiontraíochta agus na Tionsclaíochta (AS ENTR) a bhíodh cúraimí AS GROW roimhe seo.

Is é AS GROW a fhorbraíonn agus a chuireann i gcrích beartais an Choimisiúin maidir le:

Cuireann AS GROW leis na tosaíochtaí seo de 10 dtosaíocht pholaitiúla an Choimisiúin:

Pleananna agus tuarascálacha

Clár oibre an Choimisiúin – forléargas ar a bhfuil le baint amach ag an institiúid ar fad sa bhliain reatha

An plean straitéiseach – straitéis agus cuspóirí na roinne don tréimhse 2016–2020

An plean bainistíochta – réamhaisnéis i leith aschuir, ghníomhaíochtaí, agus acmhainní na roinne sa bhliain reatha

An tuarascáil bhliantúil ar ghníomhaíochtaí – a méid a bhain an roinn amach agus na hacmhainní a úsáideadh le linn na bliana roimhe seo

Ceannaireacht agus eagraíocht

ÍoslódáilPDF - 1.2 MB

Teagmháil