Vastuualueet

Pääosaston tehtäviä hoitivat aikaisemmin sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosasto (DG MARKT) ja yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto (DG ENTR).

Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto (DG GROW) kehittää ja toteuttaa komission toimintapolitiikkoja seuraavilla aloilla:

DG GROW edistää komission poliittisia painopisteitä seuraavilla aloilla:

Suunnitelmat ja kertomukset

Komission työohjelma – komission tavoitteena olevat vuotuiset työsuoritteet

Strateginen suunnitelma – yksikön strategia ja tavoitteet vuosiksi 2016–2020

Toimintasuunnitelma – yksikön ennakoidut vuotuiset tulokset, toimet ja resurssit

Vuotuinen toimintakertomus – yksikön edellisvuoden aikana toteuttamat toimet ja käyttämät resurssit

Johto ja organisaatio

LataaPDF - 1.2 MB

Yhteydenotot