Ülesanded

Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi vastutusalasse kuuluvate küsimustega tegelesid enne siseturu ja teenuste ning ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadid.

Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat töötab välja komisjoni poliitikastrateegiaid ja viib neid ellu järgmistes valdkondades:

Kavad ja aruanded

Komisjoni tööprogramm – ülevaade komisjoni-ülestest eesmärkidest jooksval aastal

Strateegiline kava – department strategy, objectives for 2020-2024

Majandamiskava – üksuse prognoositavad tulemused, tegevus ja ressursid jooksval aastal

Iga-aastane tegevusaruanne – üksuse saavutused ja kasutatud ressursid eelmisel aastal

Juhtkond ja struktuur

Laadi allaPDF - 595.3 KB

Kontaktandmed