Ülesanded

Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi vastutusalasse kuuluvate küsimustega tegelesid enne siseturu ja teenuste ning ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadid.

Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat töötab välja komisjoni poliitikastrateegiaid ja viib neid ellu järgmistes valdkondades:

Komisjoni 10 poliitilisest prioriteedist annab siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat oma panuse järgmistesse:

Kavad ja aruanded

Komisjoni tööprogramm – ülevaade komisjoni-ülestest eesmärkidest jooksval aastal

Strateegiline kava – üksuse strateegia ja eesmärgid ajavahemikuks 2016–2020

Majandamiskava – üksuse prognoositavad tulemused, tegevus ja ressursid jooksval aastal

Iga-aastane tegevusaruanne – üksuse saavutused ja kasutatud ressursid eelmisel aastal

Juhtkond ja struktuur

Laadi allaPDF - 1.8 MB

Kontaktandmed