Αρμοδιότητες

Οι ευθύνες της ΓΔ GROW καλύπτονταν προηγουμένως από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς (ΓΔ MARKT) και τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (ΓΔ ENTR).

Η ΓΔ GROW καταρτίζει και εφαρμόζει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα εξής:

The Directorate General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs is working to uphold and manage the Single Market for goods and services and to strengthen its governance. Its work helps ensure an open, seamless and resilient internal market, which is one of the cornerstones of European integration.

The DG supports the competitiveness, growth and resilience of the EU economy, while facilitating a transformative recovery from the coronavirus crisis. It focuses on strengthening the leadership of European industries across different industrial ecosystems, by leveraging the power of the Single Market and addressing strategic dependencies in our supply chains. In addition, it implements policies that sustain entrepreneurship and growth, in particular to the benefit of small and medium sized enterprises (SMEs), including facilitating access to funding and to global markets for EU companies.

The DG also leads efforts on digitisation and decarbonisation of European industry and SMEs. It contributes to the objective of turning the EU into a greener, more digital and more resilient economy, in line with the Commission’s priorities to build an economy that works for people and a Europe fit for the digital age.

DG GROW manages the implementation of the Single Market Program (4.2 billion EUR from 2021 to 2027), which aims to strengthen the governance of the Single Market. This improved market surveillance will help to make the internal market work better including boosting the competitiveness of businesses, in particular SMEs. The Single Market Program will develop effective European standards and advance international financial and non-financial reporting and auditing standards. It will also further raise consumer protection standards, maintaining high levels of food safety. DG GROW also manages parts of the Programme for Research and Innovation, Horizon Europe.

Our work is organised around the 14 industrial ecosystems, the new paradigm integrating policy perspective across goods and services and the co-ordination hubs for cross cutting issues within the DG such as “green”, “digitalisation” or “standards”.

External bodies

While DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs maintains policy control of its support programmes, financial management is largely taken care of by:

DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs also supervises certain regulatory agencies:

Σχέδια και εκθέσεις

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γενική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρέχον έτος

Στρατηγικό σχέδιο – department strategy, objectives for 2020-2024

Σχέδιο διαχείρισης – προβλεπόμενα αποτελέσματα, δραστηριότητες και πόροι αυτού του διοικητικού τμήματος για το τρέχον έτος

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων – επιτεύγματα αυτού του διοικητικού τμήματος το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιηθέντες πόροι

Διοίκηση και οργάνωση

ΤηλεφόρτωσηPDF - 640.1 KB

Επικοινωνία