Aktuellt

Ansvarsområden

Tjänsten för internrevision

  • gör runt 150 revisioner om året i kommissionens olika avdelningar
  • ger kommissionens avdelningar rekommendationer om hur de kan förbättra sina rutiner (för risker, kontroll och styrning)
  • främjar en rigorös och effektiv hushållning med kommissionens medel
  • granskar europeiska myndigheter och andra organ som får EU-pengar.

 

Planer och rapporter

Kommissionens arbetsprogram – kommissionens allmänna mål för innevarande år

Strategisk plan – avdelningens strategi och mål för 2016–2020

Förvaltningsplan – avdelningens förväntade resultat och planerade initiativ och resurser för innevarande år

Årlig verksamhetsrapport – avdelningens resultat och använda resurser föregående år

Årsreport som sammanfattar resultatet av internrevisionstjänstens revisioner, rekommendationer och åtgärder

Ledning och organisation

Ladda nerPDF - 507 KB

Kontakt