Aktualności

Zakres obowiązków

Służba Audytu Wewnętrznego:

  • przeprowadza około 150 audytów rocznie w różnych departamentach Komisji
  • opracowuje dla tych departamentów zalecenia na temat tego, jak mogą usprawnić swoje procesy zarządzania (zarządzanie ryzykiem, kontrole itp.)
  • propaguje w departamentach Komisji kulturę sprawnego i skutecznego zarządzania
  • przeprowadza audyty w agencjach i innych organach UE, które otrzymują środki z budżetu UE.

 

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Plan strategiczny – department strategy, objectives for 2020-2024

Plan zarządzania – przewidywane wyniki departamentu, działania, środki na bieżący rok

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Sprawozdanie roczne: podsumowanie wyników audytów przeprowadzonych przez IAS i podjętych działań

Kierownictwo i organizacja

PobierzPDF - 325.5 KB

Kontakt