Atbildība

Iekšējās revīzijas dienests

  • veic apmēram 150 revīziju gadā dažādos Komisijas dienestos;
  • sniedz šiem dienestiem ieteikumus, kā uzlabot vadības procesus (riska, kontroles, pārvaldības ziņā);
  • veicina efektīvas un iedarbīgas pārvaldības kultūras nostiprināšanos Komisijas dienestos;
  • veic revīziju ES aģentūrās un citās institūcijās, kas saņem finansējumu no ES budžeta.

 

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma – pārskats par rezultātiem, ko iestāde plāno sasniegt šajā gadā

Stratēģiskais plāns – dažādu dienestu stratēģija un mērķi 2016.–2020. gadam

Vadības plāns – pašreizējam gadam paredzētie dažādu dienestu rezultāti, darbības un resursi

Gada darbības pārskats – dažādu dienestu sasniegumi un resursu izmantojums iepriekšējā gadā

Gada ziņojums, kurā apkopoti Iekšējās revīzijas dienesta veikto revīziju rezultāti, ieteikumi un veiktie pasākumi.

Vadība un organizācija

LejupielādētPDF - 287.9 KB

Kontakti