Naujausia

Atsakomybės sritys

Vidaus audito tarnyba

  • Kasmet atlieka apie 150 auditų įvairiuose Komisijos padaliniuose
  • Teikia tiems padaliniams rekomendacijas, kaip jie gali patobulinti savo valdymo procesus (rizikos, kontrolės, valdymo srityse)
  • Komisijos padaliniuose remia veiksmingo ir efektyvaus valdymo principus
  • Atlieka ES agentūrų ir kitų įstaigų, gaunančių ES biudžeto lėšų, auditą

 

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Strateginis planas – department strategy, objectives for 2020-2024

Valdymo planas – numatomi padalinio darbo rezultatai, veikla ir ištekliai einamaisiais metais

Metinė veiklos ataskaita – per praėjusius metus padalinio atliktas darbas ir panaudoti ištekliai

Metinė ataskaita, kurioje apibendrinti Vidaus audito tarnybos atlikto audito rezultatai, rekomendacijos ir veiksmai, kurių imtasi.

Vadovybė ir organizacinė struktūra

ParsisiųsdintiPDF - 337.5 KB

Kontaktiniai duomenys