Aktualno

Odgovornosti

Služba za unutarnju reviziju

  • provodi oko 150 revizija godišnje u različitim službama Komisije
  • daje tim službama preporuke za poboljšanje postupaka upravljanja (za rizike, nadzor i upravljanje)
  • promiče kulturu učinkovitog i djelotvornog upravljanja u službama Komisije
  • provodi revizije agencija i drugih tijela Europske unije koji dobivaju sredstva iz proračuna EU-a.

 

Planovi i izvješća

Program rada Komisije – pregled rezultata na razini institucije za tekuću godinu

Strateški plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Plan upravljanja – predviđeni rezultati, aktivnosti i resursi odjela za tekuću godinu

Godišnje izvješće o radu – postignuća odjela, resursi korišteni u prethodnoj godini

Godišnje izvješće – sa sažetim prikazom rezultata revizija Službe za unutarnju reviziju, njezinih preporuka i poduzetih mjera

Vodstvo i organizacija

PreuzimanjePDF - 325.5 KB

Kontakt