Ajankohtaista

Vastuualueet

Sisäinen tarkastus

  • suorittaa noin 150 tarkastusta vuosittain komission eri pääosastoissa
  • antaa suosituksia komission pääosastoille hallintomenettelyjen (riskinhallinta, valvonta ja hallinnointi) parantamiseksi
  • edistää tehokasta ja toimivaa hallintokulttuuria komissiossa ja sen pääosastoissa
  • tarkastaa EU:n virastoja ja muita elimiä, jotka saavat rahoitusta EU:n talousarviosta

 

Suunnitelmat ja kertomukset

Komission työohjelma – komission tavoitteena olevat vuotuiset työsuoritteet

Strateginen suunnitelma – department strategy, objectives for 2020-2024

Toimintasuunnitelma – yksikön ennakoidut vuotuiset tulokset, toimet ja resurssit

Vuotuinen toimintakertomus – yksikön edellisvuoden aikana toteuttamat toimet ja käyttämät resurssit

Vuosikertomus – tiivistelmä sisäisen tarkastuksen toiminnasta (tarkastukset, suositukset, muut toimet).

Johto ja organisaatio

LataaPDF - 325.5 KB

Yhteydenotot