Viimati lisatud

Ülesanded

Siseauditi talitus

  • Korraldab komisjoni eri osakondades ligikaudu 150 auditit aastas
  • Esitab neile osakondadele soovitusi selle kohta, kuidas oma juhtimisprotsesse (riskid, kontrollid, juhtimistavad) täiustada
  • Edendab komisjoni osakondades tõhusat ja tulemuslikku haldamist
  • Korraldab auditeid ELi ametites ja muudes asutustes, mis saavad rahalisi vahendeid ELi eelarvest

 

Kavad ja aruanded

Komisjoni tööprogramm – ülevaade komisjoni-ülestest eesmärkidest jooksval aastal

Strateegiline kava – üksuse strateegia ja eesmärgid ajavahemikuks 2016–2020

Majandamiskava – üksuse prognoositavad tulemused, tegevus ja ressursid jooksval aastal

Iga-aastane tegevusaruanne – üksuse saavutused ja kasutatud ressursid eelmisel aastal

Iga-aastane aruanne siseauditi talituse auditite tulemuste, soovituste ja võetud meetmete kohta.

Juhtkond ja struktuur

Laadi allaPDF - 427.7 KB

Kontaktandmed