Ajankohtaista

Vastuualueet

Ideointi

  • tuottaa Euroopan komission puheenjohtajan tärkeimpiin prioriteetteihin liittyviä ideoita ja inspiraatioita (tulevaisuudenkuvia, dataa, politiikkatavoitteita), jotka auttavat ohjaamaan komission toimintapolitiikkaa

Debatti ja edistäminen

  • luovat keskustelua ja tietoisuutta uusista näyttöön perustuvista vaihtoehtoisista toimintatavoista ajatushautomoille, tiedeyhteisöille ja muille instituutioille aktiivisesti suunnattujen seminaarien, politiikkaideoiden, tutkimustulosten jakamisen ja ehdotusten kautta

Aktivointi

  • nopeuttaa näiden ideoiden ja panostusten muuntamista konkreettisiksi ja rohkeiksi toimiksi, vaihtoehdoiksi ja parhaiksi käytännöiksi, jotka auttavat komissiota pysymään kansalaisten odotusten tasolla nykyajan nopeasti muuttuvassa kontekstissa

IDEA vastaa erityisesti seuraavien komission painopisteiden tukemisesta:

  • geopolitiikka ja Eurooppa maailmannäyttämöllä
  • vihreän kehityksen ohjelma
  • digitaalisuus, teknologia ja innovointi
  • sosiaalinen markkinatalous
  • Euroopan tulevaisuus ja EU:n toimielimet

Johto ja organisaatio

Yhteydenotot