Ansvarsområden

  • Inea sköter följande EU-program: Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE), delar av Horisont 2020, det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och Marco Polo-programmet 2007–2013.

Planer och rapporter

Kommissionens arbetsprogram – kommissionens allmänna mål för innevarande år

Årlig verksamhetsrapport – avdelningens resultat och använda resurser föregående år

Årligt arbetsprogram – budgetpost för vissa initiativ och finansieringsprogram för innevarande år

Ledning och organisation

Ladda nerPDF - 391.6 KB

Kontakt