Pristojnosti

  • upravlja naslednje programe EU: Instrument za povezovanje Evrope, določene dele programa Obzorje 2020, Vseevropska prometna omrežja (TEN-T), Marco Polo (2007–2013)

Načrti in poročila

Delovni program Komisije – pregled rezultatov dela institucije v tekočem letu

Letno poročilo o dejavnostih – dosežki službe, viri, uporabljeni v predhodnem letu

Letni delovni program – proračunske vrstice za nekatere politike in programe financiranja v tekočem letu

Vodstvo in organiziranost

PrenesiPDF - 391.6 KB

Kontakt