Úlohy

  • riadenie týchto programov EÚ: Nástroj na prepájanie Európy (NPE), zložky programov Horizont 2020, Transeurópske dopravné siete (TEN-T), Marco Polo 2007 – 2013

Plány a správy

Pracovný program Komisie – prehľad plánovaných výsledkov Komisie na daný rok

Výročná správa o činnosti – úspechy a použité prostriedky útvaru za predchádzajúci rok

Ročný pracovný program – rozpočet na určité politiky a programy financovania na daný rok

Vedenie a organizácia

StiahnuťPDF - 391.6 KB

Kontaktné údaje