Responsabilități

  • gestionează următoarele programe ale UE: Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE), o serie de elemente ale programului Orizont 2020, Rețelele transeuropene de transport (TEN-T), Marco Polo 2007-2013

Planuri și rapoarte

Programul de lucru al Comisiei – obiectivele și activitățile planificate la nivelul întregii instituții pentru anul curent

Raportul de activitate al departamentului – realizări și resursele utilizate în anul precedent

Programul anual de lucru al departamentului – linia bugetară pentru anumite politici și programe de finanțare pentru anul curent

Conducere și organizare

DescarcăPDF - 391.6 KB

Contact