Zakres obowiązków

  • zarządzanie unijnymi programami, do których należą: instrument „Łącząc Europę”, częściowo „Horyzont 2020”, transeuropejska sieć transportowa (TEN-T), „Marco Polo” 2007–2013

Plany i sprawozdania

Program prac Komisji – przegląd wyników na poziomie całej instytucji w bieżącym roku

Roczne sprawozdanie z działalności – osiągnięcia departamentu, środki wydane w poprzednim roku

Roczny program prac – linia budżetowa przewidziana na określone strategie i programy finansowania na bieżący rok

Kierownictwo i organizacja

PobierzPDF - 391.6 KB

Kontakt