Responsabbiltajiet

  • timmaniġġja l-programmi tal-UE li ġejjin: il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF), l-elementi ta' Orizzont 2000, in-Netwerks trans-Ewropej tat-Trasport (TEN-T), Marco Polo 2007-2013

Pjanijiet u rapporti

Programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni – ħarsa ġenerali lejn ir-riżultati mal-istituzzjonijiet kollha għas-sena kurrenti

Rapport ta’ attività annwali – kisbiet tad-dipartiment, riżorsi użati matul is-sena preċedenti

Programm ta’ ħidma annwali – linja tal-baġit għal ċerti politiki u programmi ta’ finanzjament għas-sena kurrenti

Tmexxija u organizzazzjoni

IddawnlowdjaPDF - 391.6 KB

Kuntatt