Atbildība

  • Pārvaldīt šādas ES programmas: Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments, dažas “Apvāršņa 2020” daļas, Eiropas transporta tīkli, “Marco Polo” (2007–2013).

Plāni un ziņojumi

Komisijas darba programma – pārskats par rezultātiem, ko iestāde plāno sasniegt šajā gadā

Gada darbības pārskats – dažādu dienestu sasniegumi un resursu izmantojums iepriekšējā gadā

Gada darba programma – budžeta postenis atsevišķām pašreizējā gada finansējuma programmām un politikas virzieniem

Vadība un organizācija

LejupielādētPDF - 391.6 KB

Kontakti