Atsakomybės sritys

  • Administruoja šias ES programas: Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP), programos „Horizontas 2020“ dalis, transeuropinius transporto tinklus (TEN-T), 2007–2013 m. programą „Marco Polo“

Planai ir ataskaitos

Komisijos darbo programa – apžvalga, ką visa institucija turi nuveikti per einamuosius metus

Metinė darbo programa – tam tikroms politikos sritims ir finansavimo programoms einamaisiais metais skirta biudžeto eilutė

Vadovybė ir organizacinė struktūra

ParsisiųsdintiPDF - 391.6 KB

Kontaktiniai duomenys