Odgovornosti

  • upravljanje sljedećim programima EU-a: Instrumentom za povezivanje Europe (CEF), elementima programa Obzor 2020., transeuropskom prometnom mrežom (TEN-T), programom Marco Polo za razdoblje 2007. – 2013.

Planovi i izvješća

Program rada Komisije – pregled rezultata na razini institucije za tekuću godinu

Godišnje izvješće o radu – postignuća odjela, resursi korišteni u prethodnoj godini

Godišnji program rada – proračunska linija za određene politike i programe financiranja za tekuću godinu

Vodstvo i organizacija

PreuzimanjePDF - 391.6 KB

Kontakt